Όροι Συμμετοχής

Οποιαδήποτε ιδέα υποβάλει, εφεύρει ή κατασκευάσει ο κάθε συμμετέχων αποτελεί δημιουργία του και παραμένει κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου, το οποίο και μοιράζεται με την κοινότητα με τις άδειες EUPL ή και Creative Commons μέσω της διάθεσής του σε δημόσιο αποθετήριο στο git(https://github.com/ ή https://gitlab.com ).

Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που θα παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής του Health datathon  και της εκδήλωσής μας θα αποθηκευτούν αυστηρά για λόγους επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των διοργανωτών. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να διαβιβάσουμε σε τρίτους ή να εκμεταλλευθούμε εμπορικά.  Tο hacking-health.org συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις του MyData,org  για τη διαλειτουργικότητα, την ανοιχτότητα, τη φορητότητα, την ταυτότητα, τη συγκατάθεση (consent) και την πρακτική αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, ώστε ο καθένας μας να έχει πλήρη έλεγχο των δεδομένων του.

Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας

Α. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. To σύνολο του κώδικα, υλικού, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon θα ειναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα του git(https://github.com/ ή https://gitlab.com) με τις άδειες EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/custom-page/attachment/eupl_v1.2_el.pdf) (για λογισμικό) και με (CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el (για κείμενα ή/και σχέδια).

Β. Οι συμμετέχοντες στο Datathon εγγυώνται ότι δεν θα υποβάλουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ή προστατεύεται από το εμπορικό απόρρητο ή υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας. Δηλαδή, αν δεν είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή δεν έχετε λάβει ρητή άδεια, δεν πρέπει να υποβάλετε την ιδέα ή να αποδεχτείτε οποιοδήποτε βραβείο.

Γ. Οι συμμετέχοντες στο Datathon απαγορεύεται να υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψεύτικα στοιχεία που θα μπορούσαν να βλάψουν το Datathon ή τους διοργανωτές του. Καθώς θέλουμε να παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο, σεβόμαστε τους συμμετέχοντές μας και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο απέναντί μας και ο ένας απέναντι στον άλλο, αντίστοιχα. Απαγορεύεται να υποβάλετε περιεχόμενο ή να ενεργείτε κατά τρόπο παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, με μίσος, ρατσιστικό ή επιθετικό, ή περιεχόμενο/ενέργεια που ενθαρρύνει την εγκληματική δραστηριότητα ή όποια άλλη ακατάλληλη ή καταστροφική δράση.

Δ. Οι συμμετέχοντες στο Datathon δεν μπορούν να διαφημιστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.