Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Health Datathon

  • Πέμπτη 16/5/2019 , 10:30-14:45: Φροντιστήριο Ηealth Datathon εντός του χώρου του 45ου ΕΠΙΣ (αίθουσα ΠΕΛΛΑ του Ξενοδοχείου Divani Caravel) Το αναλυτικό πρόγραμμα του φροντιστηρίου είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Παρασκευή 14:00-20:00 17/5/2019, Χώρος: Athens Center for Entrepreneurship and Innovation Προτάσεις θεμάτων (Pitching) για προγραμματισμό και συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων εργασίας του Ηealth Datathon. Διαβούλευση των θεμάτων προγραμματισμού που θα επιλέξουν οι ομάδες, με την βοήθεια Συμβούλων ( Μentors) του Health Datathon.
  • Σάββατο 18/5/2019 09:00-17:00: Χώρος: Athens Center for Entrepreneurship and Innovation Προγραμματισμός από τις ομάδες εργασίας του Health Datathon.
  • Σάββατο 18/5/2019 ώρα 20:00: Βράβευση των καλύτερων ομάδων του Health Dataton, κατά την Τελετή Λήξης 45ου ΕΠΙΣ 18/5/2019 (αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ A του Ξενοδοχείου Divani Caravel).