Εθελοντής

Ως εθελοντές θα αναλάβετε οργανωτικά καθήκοντα, όπως προετοιμασία υλικού, γραμματειακή υποστήριξη, έλεγχος και προετοιμασία τεχνικού εξοπλισμού, παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες, άμεση  διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, κλπ.

Παράλληλα, θα κερδίσετε πολύτιμη εμπειρία, καθώς θα σας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσετε τον τρόπο οργάνωσης ενός hackathon καε παραλάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής στη διοργάνωση του datathon.

Για τη συμμετοχή σας στην ομάδα εθελοντών του συνεδρίου, κρίνεται απαραίτητο να είστε, όσο το δυνατό περισσότερο, διαθέσιμοι/ες κατά τη χρονική περίοδο 16 και 17 Μαΐου 2019, ώστε να υποστηριχθεί οργανωτικά το datathon.

Για να συμμετάσχετε στην ομάδα εθελοντών υποστήριξης του 1ου Ηealth Datathon συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.