Συμμετοχή

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν εφαρμογές και διαδραστικές απεικονίσεις που θα παρέχουν νέες υπηρεσίες και δυνατότητες χρήσης των πληροφοριών υγείας στους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα σύνολα δεδομένων που θα τους διατεθούν και άλλα δημόσια δεδομένα που προέρχονται από οργανισμούς της ΕΕ ή/και ΕΛΣΤΑΤ, και θα μπορούν να συνδέσουν τα εν λόγω δεδομένα με άλλα σύνολα δεδομένων.

Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό απαιτείται να συμπληρώσεις την παρακάτω φόρμα συμμετοχής.